TARİHÇE

ANASAYFA

Çan2 Termik Santrali, ODAŞ Enerji şirketler grubunda Çan2 Termik A.Ş.’ye ait olup yerli linyit kömürü kullanarak elektrik enerjisi üretimi konusunda faaliyet göstermektedir.

2013
Grubumuz, en avantajlı elektrik üretim yöntemlerini değerlendirmek amacıyla kalorifik değeri yüksek yerli kömür kaynaklarına yönelme vizyonu ile, bedeli ödenmiş rödovans hakkı bulunan Çan2 Termik A.Ş.’nin %92’sini satın almıştır.

2014
340 MWm/330 MWe kurulu güce sahip elektrik üretim santralinin yatırım sürecine başlanmıştır.

2016
Çan2 Termik Santrali Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan “Üretim Lisansı” alınmıştır.

2018
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kabulü yapılan santral, 01.08.2018 tarihinde ticari faaliyete geçmiştir.

2019
Çan2 Termik Santrali Ramp-Up süreci tamamlanarak stabil üretime geçilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” alınmıştır.

2020
ODAŞ, Çan2 Termik A.Ş.’ deki ortaklık oranını %100’e yükseltmiştir.

Santral, Ocak-Eylül 2020 dönemi içerisinde ortalama %63,5 kapasite kullanım oranı ile toplam 1.376 GWh brüt elektrik üretimi gerçekleştirmiştir.

2021
Çan2 Termik A.Ş 30/04/2021 tarihi itibariyle Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.