İNSAN KAYNAKLARI

ANASAYFA

Çan2 Termik A.Ş., ODAŞ Grubu’nun enerji alanındaki sürdürülebilir başarı odaklı stratejisine öncülük etmektedir. İnsan kaynakları süreçleri seçme ve yerleştirme aşamasından başlayıp beraberinde öğrenme & gelişim, ücret politikası, iç iletişim ve organizasyonel gelişim faaliyetlerinin tümünde insanı merkeze alan bir yaklaşımda tasarlanmakta ve yürütülmektedir. İnsan kaynakları politikaları “Çeviklik ve Esneklik”, “Şeffaflık ve Sürdürülebilirlik”, “Topluma ve Çevreye Duyarlılık”, “İş Güvenliği ve İşçi Sağlığına Odaklılık” değerleri temel alınarak oluşturulmuştur.

“İnsan kaynakları politikasının odağında işe ve kurum kültürüne uygun kişilerin organizasyona kazandırılması; çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi, çalışan memnuniyetini ve bağlılığını pozitif yönde etkileyecek sistemlerin sürdürülebilir hale getirilmesi yer almaktadır.”