ÇEKİNCE BİLDİRİMİ

ANASAYFA

Kullanıcılar bilgi ve dokümanları, sadece bilgi edinme amacıyla kullanabilir. Burada mevcut bulunan logo, fotoğraf ve bilgiler, Çan2 Termik A.Ş.’ den önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, uygulamaya konulamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz. Çan2 Termik A.Ş’ den önceden yazılı izni alınmadan ticari amaçlı olarak kullanılamaz.

Bu web sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetler önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.

Bu web sitesindeki bilgiler ve bazı dokümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. Çan2 Termik A.Ş tarafından yayınlanan bilgilerin kullanıcıları sarih bir şekilde kabul ederler ki, bu bilgiler kim tarafından kullanılırsa kullanılsın, kullanım neticesi doğrudan, dolaylı veya netice olarak bir kayıp veya zarar doğması halinde bu durum Çan2 Termik A.Ş’ ye hiçbir borç, sorumluluk veya mükellefiyet yüklemez.

İnsan hataları, teknik nedenler veya diğer faktörler nedeniyle her tür hata veya bilgi eksikliğinin vuku bulabileceği gerçeğinden hareketle, ODAŞ Grubu kendi yayınladığı veya bilgi sağladığı kaynaklardan temin edilen bilgilerdeki hata ve eksikliklerden sorumlu bulunmamaktadır.