İŞE ALIM FAALİYETLERİ

ANASAYFA

Çan2 Termik A.Ş. ekibine katılacak her birey, üstleneceği görevin yanı sıra şirket değerlerine ve kültürüne uyum bağlamında da detaylı bir değerlendirmeye tabi tutulur. Doğru değerlendirmeyi sağlayabilmek için, farklı işe alım araçlarından (vaka çalışması, grup mülakatları, mesleki bilgiye dayanan sunumlar, yetkinliğe dayalı birebir mülakatlar, yabancı dil testi, kişilik envanteri gibi) yararlanılmaktadır. İşe alım süreci boyunca doğru ve etkili iletişim kurulmasına özen gösterilerek, her adayın olumlu bir deneyim yaşaması amaçlanmaktadır.