ETİK KURALLAR

ANASAYFA

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket etik kuralları yazılı olarak hazırlanmış ve çalışanların bilgisine sunulmuştur. Etik Kurallar Yönetim Kurulu tarafından tanımlanır, güncellenir ve yayınlanır. Çan2 Termik A.Ş. Etik Kuralları, Çan2 Termik A.Ş. politikaları ve değerleri ile bütünlük içindedir ve Yönetim Kurulu, yöneticiler dahil olmak üzere tüm çalışanların bu kurallara uyması beklenir. Şirkette şiddet, taciz ve psikolojik yıldırmaya (mobbing) izin verilmemektedir. Aynı zamanda Şirketin disiplin yönetmeliği ve benzeri iç prosedürler ve kanun çerçevesi kapsamında çalışma huzurunu bozacak her türden davranışın engellenmesine ilişkin gerekli önlemler alınmaktadır ve Şirket içi prosedürler ile iş sözleşmelerinde yer alan maddelerin bu kapsamda yasal sürece uygunluğu sağlanmaktadır. 

Dürüstlük

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük en önem verdiğimiz değerlerimizdir.

Ayrımcılık

Yaş, dil, din, ırk, sağlık durumu, cinsiyet ve medeni durum konularında ortaya çıkabilecek ayrımcılıklar iş yeri kurallarına aykırıdır. Çalışanlar bu konudaki şikayetlerini direkt İnsan Kaynakları Departmanı’na bildirebilirler. Bu konudaki herhangi bir şikayetin iletilmesi engellenemez.

Gizlilik

Çalışanlarımız, yasalarca belirlenmiş mesleki gizlilik ilkelerine uymakla yükümlüdürler. Çan2 Termik A.Ş. çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine, özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Çan2 Termik A.Ş. şirketinin faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece Çan2 Termik A.Ş. amaçları doğrultusunda kullanır, bu bilgileri belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız.

Çıkar Çatışması Durumlarının Önlenmesi

Bir Çan2 Termik A.Ş. çalışanının, ailesinin veya bir yakınının, çalışanın Şirket içerisindeki pozisyonundan faydalanarak (şirket, nakit, para, komisyon, kar ve katkı adı altında, herhangi bir şekilde rüşvet alma ve verme) şahsi menfaat sağlaması yasaktır. Söz konusu çalışanın vereceği iş kararlarından veya sahip olduğu gizli bilgilerden fayda sağlayabilecek kişi ya da organizasyonlarla yakın ilişki içine girmesi asla kabul edilemez. Görevleri esnasında çalışanlar Şirket çıkarlarını korumaya özen gösterir, kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınırlar. Çıkar çatışması durumu, çalışanın özel çıkarları ile Çan2 Termik A.Ş.’ın çıkarlarının çatışması halinde ya da ihtimalinde oluşur. Çalışanın pozisyonundan dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesi durumu da bir çıkar çatışması durumudur. Hiçbir çalışan, Şirket operasyonlarından şahsen, aile üyeleri veya herhangi bir yakını lehine yarar sağlayamaz, Şirket mülklerini, bilgilerini ve pozisyonlarını şahsi çıkarları için kullanamaz, Şirket ile rekabete giremez. Çan2 Termik A.Ş. çalışanları yaptığı iş sebebiyle ilişkide olduğu çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlardan ve sadece Şirket içinde belirlenmiş kurallar çerçevesinde hediye alır/verir. Çalışanlarımız Şirket varlıklarını korumalı ve verimli kullanılmalarını sağlamalıdır. Şirket'in bütün varlıkları, sadece iş amaçlı kullanılmalıdır.